ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

 

ДОГОВІР НА ПЕРЕДПЛАТУ ТА/АБО ПРИДБАННЯ ЖУРНАЛУ

«ВІПклуб-ВИПклуб-VIPclub»

ТА/АБО ЙОГО ЕЛЕКТРОННОЇ ВЕРСІЇ

 

Цей договір (далі – «Договір») укладено між Товариством з обмеженою відповідальністю «РІЧ-МЕДІА» і будь-яким Замовником передплати та/або придбання журналу «ВІПклуб-ВИПклуб-VIPclub» та/або його електронної версії через онлайн-сервіс.

 

1. ВИЗНАЧЕННЯ

 

1.1. Замовник - фізична особа, яка досягла віку, встановленого діючим законодавством України для акцепту оферти, має намір оформити Передплату на Видання та/або купити окремі випуски Видання через онлайн-сервіс для потреб, не пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності.
1.2. Видавець - Товариство з обмеженою відповідальністю «РІЧ-МЕДІА» або юридичні особи, що знаходяться в договірних відносинах з ТОВ «РІЧ-МЕДІА» і за дорученням ТОВ «РІЧ-МЕДІА» здійснюють обслуговування Передплати.

 

1.3. Онлайн-сервіс - комунікація в "Вайбер" та "Телеграм" за допомогою онлайн-платформи SmartSender та сайту https://vipclub.zp.ua.

1.4. Посилка - поштове відправлення, або відправлення кур’єром, що містить один, або декілька випусків Видання.
1.5. Передплата - належним чином оформлена Замовником покупка декількох послідовних випусків Видання через онлайн-сервіс відповідно до Умов передплати та/або купівлі Журналів та/або їх електронних версій, визначених у цьому Договорі.
1.6. Придбання окремих випусків - належним чином оформлена купівля Замовником одного або декількох неповторюваних випусків Видання на онлайн-сервісі відповідно до Умов передплати та/або купівлі окремих випусків Видання, визначених у цій Оферті.

1.7. Видання / Журнал – журнал «ВІПклуб-ВИПклуб-VIPclub» та/або його електронна версія.

1.8. Випуск Видання - примірник Видання, що характеризується назвою Видання та порядковим номером.
1.9. Архівний випуск - примірник Видання, що вийшов до дати замовлення. 
1.10. Ціна Передплати на Видання або ціна окремих випусків Видання - ціна, розрахована калькулятором цін, розміщеним на веб-сайті видання в розділі  https://vipclub.zp.ua/subscribe/. 
1.11. Замовлення - виконання Замовником дій з оформлення Передплати на Видання та/або придбання окремих випусків Видання та/або їх електронних версій, перерахованих на Сайті в розділі https://vipclub.zp.ua/subscribe/ і в розділі https://vipclub.zp.ua/shop відповідно, згідно з Умовами передплати та/або купівлі Журналів та/або їх електронних версій, визначеним у цій Оферті.
1.12. Доставка - комплекс дій, які робить Видавець для того, щоб забезпечити отримання Замовником посилок з випусками Видання. 
1.13. Служба доставки - третя особа, що надає послуги з доставки посилок Замовнику.
1.14. Відправлення – комплекс дій Видавця з надання Замовнику інформації в електронному вигляді в форматі PDF - електронних версій Журналів.
 

 

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

2.1. Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає всі істотні умови надання послуг з передплати та/або придбання журналу «ВІПклуб-ВИПклуб-VIPclub» та/або його електронної версії через онлайн-сервіс.

2.2. Цей Договір носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом усного Договору і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

2.3. Оформлення Замовлення з передплати та/або придбання журналу «ВІПклуб-ВИПклуб-VIPclub» та/або його електронної версії передбачає, що Замовник повністю зрозумів зміст умов цього Договору, включаючи обмеження відповідальності, і прийняв (акцептував) ці умови без жодних застережень.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Предметом цього Договору є надання Видавцем Замовнику послуг з передплати та/або придбання журналу «ВІПклуб-ВИПклуб-VIPclub» та/або його електронної версії протягом оплаченого Замовником періоду часу та/або в кількості оплачених Замовником номерів Видання.
 
4. УМОВИ ТА ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ
 
4.1. Передплата на Видання та/або придбання окремих випусків оформляється через онлайн-сервіс.
4.2. Заповнюючи форму Замовлення на передплату та/або придбання Журналу та/або його електронної версії, Замовник повинен надати, зокрема, таку інформацію:
§  термін передплати, на який Замовник має намір передплатити Видання;
§  номери Випусків Видання, які Замовник має намір придбати;
§  прізвище, імя, по-батькові Замовника;
§  адреса доставки посилок;
§  у який спосіб мають бути доставлені посилки;
§  номер мобільного телефону Замовника;
§  адресу електронної пошти Замовника в форматі @gmail.
4.3. Придбати окремі номери Журналу та/або їх електронні версії Замовник може лише у межах наявності таких випусків Видання на складі Видавця.
4.4. Відправка посилок з випусками Видання здійснюється у спосіб, обраний Замовником під час розміщення Замовлення тією службою доставки, яку обрав Замовник із запропонованих через онлайн-сервіс.
4.5. Відправка посилок з випусками Видання здійснюється Видавцем лише після отримання оплати за Замовлення та не пізніше 90 календарних днів після виходу номеру.  У випадку з придбанням архівних випусків, не пізніше 90 календарних днів з дня оплати.
4.6. Доставка посилок з випусками Видання здійснюється в строки у відповідності до регламентів служб доставки.
4.7. Відправлення електронної версії Журналу здійснюється через Інтернет шляхом надання Замовнику доступу на @gmail Замовника, вказаний ним у формі Замовлення не пізніше 90 календарних днів після виходу номеру. У випадку з придбанням архівних випусків, не пізніше 90 календарних днів з дня оплати.
4.8. Послуги вважаються наданими належним чином і в повному обсязі, якщо протягом 30 (тридцяти) робочих днів з моменту закінчення надання послуг Замовником не виставлена ​​рекламація. 

5. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОПЛАТУ

5.1. Сума платежу за Замовлення дорівнює Ціні Передплати на Видання або ціні окремих випусків Видання та/або їх електронних версій.

5.2. Видавець має право в односторонньому порядку змінювати Ціну Передплати на Видання або цінуокремих випусків Видання та/або їх електронних версій та умови публічної оферти без попереднього узгодження з Замовником, забезпечуючи при цьому публікацію змінених умов на сайті - https://vipclub.zp.ua не менше, ніж за один день до їх введення в дію. При цьому раніше оплачена Ціна Передплати на Видання або цінаокремих випусків Видання та/або їх електронних версій і взяті Видавцем зобов'язання не можуть бути змінені.

5.3. Усі платежі згідно з цим Договором здійснюються в національній валюті — гривні.

5.4. Усі послуги, що надаються Замовнику, здійснюється на основі 100% передоплати.

5.5. Замовник здійснює оплату у формі безготівкового розрахунку шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Видавця.

5.6. Оплата послуг Видавця може бути здійснена з використанням платіжних інструментів, запропонованих на онлайн-сервісі.
 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ,

ОСОБЛИВІ УМОВИ

 

6.1. Відповідальність Видавця і Замовника, не встановлена цим Договором, визначається діючим законодавством України.

6.2. Видавець не несе відповідальності у разі неналежного надання послуги, яка виникла внаслідок недостовірності, недостатності або несвоєчасності наданих Замовником відомостей та/або документів, а також внаслідок інших порушень умов цього Договору Замовником.
6.3. Видавець не несе відповідальності за невідповідність наданої послуги очікуванням Замовника та/або його суб'єктивній оцінці.
6.4. Видавець не несе відповідальності за несвоєчасну доставку видання або за не доставку видання службою доставки.
6.5. Видавець звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань, передбачених цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення Договору, в результаті подій надзвичайного характеру, які сторони не могли ні передбачити, ні запобігти розумними заходами (форс-мажор ).
6.6. Всі суперечки і розбіжності вирішуються шляхом переговорів сторін. У разі якщо суперечки та розбіжності не можуть бути врегульовані шляхом переговорів, вони передаються на розгляд суду відповідної компетенції за місцем знаходження Видавця.
6.7. Видавець може при необхідності змінювати умови цього Договору та його додатків, коригувати діючі тарифи, вводити нові додатки до цього Договору, публікуючи про всі зміни на сайті https://vipclub.zp.ua та в онлайн-сервісі. 
6.8. Замовнику забороняється:
- копіювати, поширювати і робити доступними отримані від Видавця копії електронної версії Журналів, передавати права третім особам, продавати їх в комерційних цілях;
- роздруковувати електронну версію Журналів на папір з метою подальшого використання в комерційних цілях; 
- публікувати повністю або частково отримані від Видавця електронні файли в мережі Інтернет, на власному сайті або на сайті третіх осіб, поміщати їх в інтерактивну середу в форматі, доступному для завантаження третіми особами, тим самим роблячи їх загальнодоступними.
6.9. Замовник відповідальний за регулярну перевірку наявності змін на сайті https://vipclub.zp.ua та в онлайн-сервісі.
 
7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
 
7.1. Цей Договір набуває чинності з моменту реєстрації Замовника в онлайн-сервісі і діє до моменту виконання зобов'язань за цим Договором.!

qudolorum.